Adatvédelem/Jog


Adatvédelem – Jogi nyilatkozat

Honlapom tartalma saját szellemi alkotásom, mely jogi védelem alatt áll, írásos engedélyemmel felhasználható vagy idézhető, feltéve, hogy a további felhasználás nem üzleti, kereskedelmi célból történik, és a forrás mindig feltüntetésre kerül! Minden jogosulatlan felhasználás napidíjat von maga után, ami 50.000;-Ft+Áfa/mondat vagy kép naponta. Felhívom figyelmed, hogy a másodközlésnek meg kell felelnie a BTK 1978.évi IV. törvény, és a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megfelelő paragrafusainak.
A weblapomon elhelyezett közléseim a nyilvánosság tájékoztatását is szolgálják, igyekszem mindent megtenni azért, hogy az itt közölt információk pontosak, és teljesek legyenek. Az oldalakon esetlegesen elhelyezett linkkel hivatkozott, más személy által fenntartott külső oldal(ak) tartalmáért engem semmiféle felelősség nem terhel.
Ugyanakkor fenntartom a jogot magamnak, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljek és annak azonnali megszüntetését kezdeményezzem.


Adatkezelési tájékoztató és felelősségi nyilatkozat


Az általam működtetett bloghoz történő internetes hozzászólásnál adatokat kérek be, a szolgáltatásomat használni kívánó magánszemélyektől.
 
A pixplan.hu honlap kezelője, Szabó Ibolya mint adatkezelő, magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállalok arra, hogy tevékenységemmel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
 
A pixplan.hu adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.pixplan.hu/kapcsolat/adatvedelemjog/ címen, de fenntartom magamnak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen ezen esetleges változásokról kellő időben értesítem olvasóimat.
 
Amennyiben kérdésed lenne jelen közleményemhez kapcsolódóan, kérlek írd meg nekem és igyekszem kérdésedet megválaszolni. Elkötelezett vagyok Ügyfeleim és Partnereim személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartom Ügyfeleim információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
 
A személyes adatokat bizalmasan kezelem, és megteszek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetem a pixplan.hu adatkezelési gyakorlatát.


Az adatkezelő adatai


Amennyiben megkeresel engem, Szabó Ibolyát, a szaboibolya@pixplan.hu; pixplan@pixplan.hu és info@pixplan.hu elérhetőségen léphetsz velem kapcsolatba, mint adatkezelővel. Minden hozzám beérkezett blog-hozzászólást, e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legalább egy öt elteltével törlök.
Amennyiben kérdésed lenne jelen közleményemhez kapcsolódóan, kérlek írd meg nekem és igyekszem kérdésedet megválaszolni. Elkötelezett vagyok Ügyfeleim és Partnereim személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartom Ügyfeleim információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
 
Adatvédelmi tisztviselő:
Szabó Ibolya – egyéni vállalkozó,

Telefonszám: +36 20 9376 123
Székhely: H-2045 Törökbálint, Jókai Mór utca 4.
E-mail címem: szaboibolya [kukac] pixplan.hu
Adószám: 66657888-1-33
Közösségi adószám: HU 66657888
Domain: pixplan.hu
Domain és tárhelyszolgáltató:23VNet Kft.; www.net23.hu; H-1132 Budapest, Victor Hugo u.18-22. +36 1 4501 222

Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelőként nem végzek olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné az adatvédelmi tisztviselő kijelölését.


A kezelt személyes adatok köre


Amennyiben építészeti szakmai kérdésed van, vagy építészeti szakmai blogbejegyzésemhez hozzászólsz, úgy szükséges megadnod a nevedet és e-mail címedet, melyeknek helyességét/valódiságát nem vizsgálom.
 
A pixplan.hu a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
– változatlansága igazolható (adatintegritás);
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 
A megkeresésed által hozzám került adatokat megfelelő intézkedésekkel védek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
 
Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodom az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 
Az adatkezelés során megőrzöm a
– titkosságot: megvédem az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
– a sértetlenséget: megvédem az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
– a rendelkezésre állást: gondoskodom arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.


Cookie-k (Sütik)


A sütik feladata, hogy
– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
– megkönnyítik a weboldal használatát;
– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
 
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.


Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k


Ezen sütik célja, hogy a Te, mint látogató maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhesd a pixplan.hu weboldalt, használhasd annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.


Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)


A pixplan.hu a weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a pixplan.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használom fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a Te, mint látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogatóként nem törlöd azokat.


Online rendeléshez, online ügyintézéshez kapcsolódó adatok


Ha építészeti szolgáltatásaim egyikét csupán online-módon kívánod igénybe venni, a személyes adataid közül a neved és e-mail címed kérem, hogy az online kapcsolatot felvehessük, megrendelésedet teljesíthessem.

A direkt-marketing közkedvelt formáját, a Hírlevél feliratkozást ezen a honlapon nem alkalmazom, továbbá a pixplan.hu weboldalon nincs regisztrációs lehetőség!

Velem való szakmai kapcsolatfelvétel a Te felelős döntésed.

A honlapomon elérhető a telefonszámom. Ha ezen hívsz,  én magam veszem fel a telefont, így látni fogom a telefonszámodat. Valószínűleg bemutatkozol, így a nevedet is megismerem. A hozzájárulásod alapján kezelem ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassalak, ha épp nem tudom felvenni a telefont. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, a telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentem el.

Az adatkezelés további jogalapja a szerződéses megbízás. Megőrzési idő: üzleti kapcsolatunk időtartama vagy törlési kérelmed.


Általános adatkezelési irányelvek


A pixplan.hu tevékenységének adatkezelései a honlap látogató önkéntes hozzájárulásán, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását,
továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről különértesítem
Ügyfeleimet. Felhívom a pixplan.hu részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról;
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
– 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).


Az adatok fizikai tárolási helyei


Személyes adataid (vagyis azok az adatok, amelyek a Te személyeddel kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésembe:

 – egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Te által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,

– másfelől Te magad is megadod neved elérhetőségedet vagy más adataidat, ha a honlap használata során személyes, szakmai kapcsolatba kívánsz lépni velem.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a használat során generálódnak és melyeket a pixplan.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a pixplan.hu fér hozzá.


Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre


Amennyiben kapcsolatfelvétel során kiderül, hogy szakmailag nem lehetek segítségedre, akkor csupán ajánlok számodra más Szaktervezőt, de az általad megfogalmazott szakmai problémát/feladatot nem én továbbítom felé, ez majd a Te döntésed lesz.

Tárhelyszolgáltatóm: neve: 23VNet Kft.; www.net23.hu; címe: H-1132 Budapest, Victor Hugo u.18-22. +36 1 4501 222

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
Megismert adatok köre: a pixplan.hu weboldal látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe.

Facebook oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás.

Adattovábbítás harmadik országba

Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).

A megfelelőségi határozat a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvényes!


Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei


Érintettként tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adataidnak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhetsz adathordozási-, és tiltakozási jogoddal az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő megadott elérhetőségén.
 
Megfelelő intézkedéseket hoztam annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adjam itt közre.
 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
– az adatkezelés céljai;
– az érintett személyes adatok kategóriái;
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
– a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
– az adatforrásokra vonatkozó információ;
– az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Adatkezelőként a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adom meg a tájékoztatást.


Helyesbítés joga


Érintettként kérheted, a Rád vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.


Törléshez való jog


Érintettként az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljem a Rád vonatkozó személyes adatokat:
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy más módon kezeltem;
– Érintettként visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– Érintettként tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezeltem;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


Az adatkezelés korlátozásához való jog


Érintettként történő kérésedre korlátozom az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
– Érintettként vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és Érintettként ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintettként igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
– vagy az Érintettként tiltakozol az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Te jogos indokaiddal szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


Adathordozáshoz való jog


Érintettként jogosult vagy arra, hogy a Rád vonatkozó, általad az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, olvasható formátumban megkapd, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd.


Tiltakozás joga


Érintettként jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataid közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást


Érintettként jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki Rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene.


Visszavonás joga


Érintettként jogosult vagy arra, hogy hozzájárulásod bármikor visszavond.


Bírósághoz fordulás joga


Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


Adatvédelmi hatósági eljárás


Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
 
Ebben a tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást.
Tájékoztatom Ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A pixplan.hu a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

(Jelen adatkezelési tájékoztató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ajánlása alapján készült.)